efsis
Знак за квалитет
sunce

 

ПРОИЗВОДИ


Свежо пиле, пакувано во тацна со впивателна хартија и фолија за прехрамбени производи, етикета и декларација. Рокот на траење на свежото пилешко месо е 7 дена. Непродаденото месо се повлекува од продажба уште пред истекот на рокот на траење.

Замрзнатото пиле е спакувано во најлонска кеса и се дистрибуира во пакети од 25 килограми, со посебна декларација за секој производ и декларација на кутијата.

Свежата конфекција: копан, бело месо, грб, врат, џигер, крилца, желудник, стек, филе, обескостен копан се спакувани во тацна со фолија.

Целокупното производство се пакува по норми на европски стандарди.

 

 

ПОТПОЛНО ПРИРОДНО!

Без вештачки стимулатори за раст!
Без употреба на коскено брашно!
Без вештачки состојки и недозволени адитиви!