efsis
Знак за квалитет
sunce

 

РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

Во наредниот период ПИЛКО планира да се развива во повеќе правци:

Вложување во 25 фарми за одгледување на бројлерско производство за да обезбеди сигурен развој и зголемување на производството. Обезбедување на опрема за производство на димено месо и салами како деликатесен производ на македонскиот пазар.

Изградба на големо складиште - разладен простор за складирање на свежото пилешко месо, следејќи го зголемениот раст на ова производство.

ПОТПОЛНО ПРИРОДНО!

Без вештачки стимулатори за раст!
Без употреба на коскено брашно!
Без вештачки состојки и недозволени адитиви!